Rubriky
Aktuality

Účast PowerHUB v Interreg Danube

PowerHUB je v rámci evropského programu Interreg Danube spoluřešitelem projektu Danube Energy+, RRA Pardubického kraje je přidruženým partnerem projektu.

V programu nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE byly vyhlášeny dvě výzvy, třetí výzva bude vyhlášena brzy. Ve druhé výzvě bylo ze 119 projektů v květnu 2018 vybráno k financování 22. Mezi úspěšnými projekty byl i Danube Energy+ zaměřený na inovace a zvyšování kvalifikace pro podnikání.

Projektu se účastní 9 partnerů z 9 zemí a 7 přidružených partnerů.

Rubriky
Aktuality

PowerHUB již také v Pardubicích

Neobvyklý dárek? Jen pár dní před Vánoci byla v rámci projektu Danube Energy+ v Pardubicích založena PowerAlliance. Ptáte se, proč jsme nadšeni? Krůček po krůčku se totiž za podpory PowerHUB plní dílčí cíle projektu, který je zaměřen na změnu v regionálních ekosystémech. Vytváří prostředí umožňující inovátorům přispět ke změně vedoucí k úspěchu podnikání v oblasti energetické účinnosti v Dunajském makroregionu.

Zakládajícími členy Power Alliance jsou PowerHUB, Podnikatelský inkubátor pro Pardubický kraj P-PINK, Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje RRA PK, Pardubický kraj a další partneři.