DANUBE ENERGY+

Boost potential of Young Innovators to pioneer change in energy efficiency inside Danube Macro-region

Project co-funded by the European Union funds (ERDF, IPA, ENI)

PowerHUB, RRA PK a P-PINK ve spolupráci s EIT InnoEnergy Germany založili v Pardubicích Power Alliance na podporu nových technologických startupů a otevření vstupu na zahraniční trhy.

Cílem Power Alliance je rozvoj Pardubického kraje cestou uplatnění inovací a nových technologií

 • Power Alliance je platforma, místo setkání mladých inovátorů s firmami, vzdělávacími institucemi, městem, investory a dalšími osobami regionálního ekosystému.

 • Power Alliance pořádá akce City Club, Brain&Breakfast i mnoho dalších, na kterých se můžete bavit, inspirovat, vzdělávat a najít zajímavé partnery.

 • Power Alliance vydává Newsletter přinášející informace o připravovaných akcích, o výzvách k účasti na podporovaných projektech, o nabídce i poptávce po pracovních příležitostech, poskytuje nástěnku pro sdělení členů Power Alliance.

 • Power Alliance poskytuje začínajícím inovačním firmám a korporátním členům pomoc.

Založení firmy a překonání startovních překážek

Rozvoj produktu a expanze na zahraniční trhy

Rozvoj trhu a tvorba nových tržních segmentů

Financování a investiční příležitosti

Termín pro přihlášení do soutěže již vypršel

Podrobnosti k otevřené výzvě

Přihláška pro mentory a hodnotitele projektu Danube Energy+

Power Alliance nabízí městům řešení úspěšná a osvědčená v zahraničí i v ČR

Smart city

To je:

Doprava

Bezpečnost

IT systémy

Co vám účast v Power Aliance přinese?

Startup, výzkumníci a inovátoři

 • Překonání startovních překážek
 • Optimální využití inovačního nápadu a nalezení správného trhu
 • Zkrácení cesty uvedení na trh
 • Spolupráci s českými i mezinárodními partnery, s veřejnými i soukromými institucemi
 • Přístup k financování
Více informací

Korporátní členové

 • Nové technologie a nové tržní segmenty pro vaši společnost
 • Nejnovější trendy
 • Zahraniční partnerství
 • Sdílení zkušeností
 • Vhodný nástroj pro rozvoj CSR a vztahu k regionu a městu
Více informací

Vzdělávací instituce

 • Uplatnění studentských nápadů
 • Účast v inovačních projektech
 • Rozvoj úspěšných absolventů
 • Studentský inkubátor
 • Podnikatelské vzdělávání
 • Příležitost k vyzkoušení vlastní firmy
Více informací

Města a regionální partneři

 • Nové technologie pro řešení mobility, parkování, bezpečnosti, IT systémů, plánování a dalších úkolů města
 • Inspirace pro rozvoj města a aktivizace komunity ve městě
 • Prosperita v regionu a internacionalizaci regionálních firem
Více informací