Parádní nápad 2022 již brzy!

Projektové období

1. 8. 2018 – 31. 7. 2021

Rozpočet projektu

Celkový rozpočet: 1 864 354 EUR
ERDF příspěvek: 1 318 195,30 EUR
IPA příspěvek: 139 729,80 EUR
ENI příspěvek: 126 775,80 EUR

O projektu

Nadnárodní program Danube Energy+ byl navržen tak, aby vytvořil příznivé prostředí podporující mladé inovátory pro dosažení změny v udržitelnosti energetiky cestou zakládání inovativních startupů.

Cílem projektu Danube Energy+ je vyvinout inovační Nástroje Danube Energy+ v rámci pre-akceleračního vzdělávacího systému pro mladé inovátory s inovativními nápady v oblasti energetické účinnosti.

Systém výuky bude pilotován v devíti zemích, které zahrnují 90 klíčových subjektů Dunajského regionu a 90 mladých inovátorů, což umožní prohloubit znalosti o současných průmyslových výzvách i o nasazení Nástroje Danube Energy+. Podrobně také zde.

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj, nástroje předvstupní pomoci a evropského nástroje sousedství.

Hlavní aktivity

Cílové skupiny

Máte zájem o inkubační nebo akcelerační program pro mladé inovátory?

Chcete se dozvědět více informací?

Aktuality

Nejčerstvější novinky z Danube Energy+

Města a regionální partneři

Partneři projektu

PowerHUB, RRA PK a P-PINK ve spolupráci s EIT InnoEnergy Germany založila v Pardubicích Power Alliance na podporu nových technologických startupů a otevření vstupu na zahraniční trhy.

Cílem Power Alliance je rozvoj Pardubického kraje cestou uplatnění inovací a nových technologií

Co vám účast v Power Aliance přinese?

Startup, výzkumníci a inovátoři

Překonání startovních překážek

Optimální využití inovačního nápadu a nalezení správného trhu

Zkrácení cesty uvedení na trh

Spolupráci s českými i mezinárodními partnery, s veřejnými i soukromými institucemi

Přístup k financování

Korporátní členové

Nové technologie a nové tržní segmenty pro vaši společnost

Nejnovější trendy

Zahraniční partnerství

Sdílení zkušeností

Vhodný nástroj pro rozvoj CSR a vztahu k regionu a městu

Vzdělávací instituce

Uplatnění studentských nápadů

Účast v inovačních projektech

Rozvoj úspěšných absolventů

Studentský inkubátor

Podnikatelské vzdělávání

Příležitost k vyzkoušení vlastní firmy

Města a regionální partneři

Nové technologie pro řešení mobility, parkování, bezpečnosti, IT systémů, plánování a dalších úkolů města

Inspirace pro rozvoj města a aktivizace komunity ve městě

Prosperita v regionu a internacionalizaci regionálních firem