Parádní nápad 2022 již brzy!

Účast PowerHUB v Interreg Danube

PowerHUB je v rámci evropského programu Interreg Danube spoluřešitelem projektu Danube Energy+, RRA Pardubického kraje je přidruženým partnerem projektu.

V programu nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE byly vyhlášeny dvě výzvy, třetí výzva bude vyhlášena brzy. Ve druhé výzvě bylo ze 119 projektů v květnu 2018 vybráno k financování 22. Mezi úspěšnými projekty byl i Danube Energy+ zaměřený na inovace a zvyšování kvalifikace pro podnikání.

Projektu se účastní 9 partnerů z 9 zemí a 7 přidružených partnerů.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin